Privacy verklaring

Centrum Heel-Zijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Centrum Heel-Zijn is een eenmanszaak en Gambheera van der Post is verantwoordlijk voor de  gegevensbescherming van Centrum Heel-Zijn.
Zij is te bereiken via info@heel-zijn.nl

Contactgegevens:

– https://heel-zijn.nl
– info@heel-zijn.nl
– 
Sluisstraat 53-1
– 
1075 TD Amsterdam
– 
+31629365713

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@heel-zijn.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Centrum Heel-Zijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Centrum Heel-Zijn verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Centrum Heel-Zijn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centrum Heel-Zijn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centrum Heel-Zijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > De geadresseerde heeft zelf de mogelijkheid zich altijd uit te schrijven.
                                                De gegevens worden dan automatisch verwijderd.
Adres                              > Zolang nodig is om de dienst af te leveren
Na 2 jaar inactiviteit worden alle gegevens verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centrum Heel-Zijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Centrum Heel-Zijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Centrum Heel-Zijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De door de cookie gegenereerde informatie, over je gebruik van de website, kan worden overgebracht naar  die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe gebruikers de site gebruiken, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Soorten cookies

Op deze website worden drie cookie types gebruikt:

  • Functionele cookies, analytics cookies & marketing cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van een website
  • Analytics cookies zijn nodig om statistieken te verzamelen. Deze zijn versleuteld & anoniem. Analytics cookies en functionele cookies verzamelen dus géén persoonsgegevens
  • Marketing cookies verzamelen informatie over websitegedrag en zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.. Hierbij worden diensten van derden gebruikt (Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, remarketing tags, pixl tags (web beacon) ect.).

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google en Facebook Pixel. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, en ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je niet persoonlijk herleiden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als je niet wilt dat je site-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, kun je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

Ik wil het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om specifieke content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van social media buttons. Van de volgende social media-kanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Ik help je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en je hebt bovendien het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Centrum Heel-Zijn en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@heel-zijn.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Centrum Heel-Zijn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Centrum Heel-Zijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Openlijk delen van informatie op deze website of via mijn social media kanalen

Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy. Ik wijs je er daarom op om hiervan bewust te zijn. Alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens mijn webinars of op mijn social media kanalen, kan mogelijk gehoord, gelezen en verzameld worden door anderen buiten mij. Ik houd me niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Centrum Heel-Zijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vragen hebt over dit cookie en privacy beleid, neem dan contact met mij (Gambheera van der Post) op via info@heel-zijn.nl