De 4 Natuur Elementen in de Mandala, Deel 3: Lucht

Lucht, de derde van de 4 elementen

De natuur elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn zo vanzelfsprekend in onszelf en om ons heen aanwezig, dat we er ons nauwelijks bewust van zijn..

Door het tekenen van de elementen in de mandala neem je de tijd om eens wat beter stil te staan bij de ervaring , de werking en de betekenis van deze natuurlijke bronnen in jezelf en om je heen.

In een serie van 4 verslagen wil ik telkens 1 element aan bod laten komen.

Lucht, eerste voorwaarde voor leven

Lucht in en uit ademen, zo vanzelfsprekend en zo de basis van het leven.
Onzichtbaar, onbegrensd, zonder vaste vorm, zonder kleur, alleen voelbaar op je huid.

Het luchtelement is verbonden met het abstract denken en het communiceren.
Het brengt vragen voort als ‘waar kom ik vandaan, wat doe ik hier en waar ga ik heen? ‘ Maar ook de vluchtigheid van je gedachten stroom, het bouwen van luchtkastelen en dagdromen.

Lucht is drager van trillingen, licht en verschillende sensaties. Drager van klank en onze stem. Het gebruik van muziek en klankschalen waarbij de klank helend werkt, is al eeuwenoud.
Lucht draagt allerlei geuren met zich mee, die herinneringen kunnen oproepen.
Het zonlicht veroorzaakt kleuren in de lucht.
Lucht is ook ruimte. De Hollandse meesters zijn er beroemd mee geworden.
Opgesloten lucht wordt bedompt.

Om het weer te kunnen voorspellen moet je de lucht ‘leren lezen’
Daarbij helpt een kompas je de richting te bepalen.

In de mandala onderzoek je deze elementen

 • hoe bepaal jij je eigen levenskoers.
 • welke richting wil je gaan.
 • hoeveel ruimte durf je in te nemen.
 • kun je meebewegen met wat er is.
 • durf je te dromen

Het kompas in het hart van de mandala helpt je te oriënteren.
Zo kan het leven met de elementen je koers bepalen, als een boot op zee of als een vogel in de lucht.

Kenmerken die bij lucht horen

Van de dieren is de vlinder het symbool.
Naast teerheid en kwetsbaarheid, brengt ze ook de kracht die verwant is met lucht: de geestkracht.
Het element lucht correspondeert met de tastzin, de levende huid. De tast registreert de lichaamshouding , we voelen wel of niet de voeten op de grond, de kleren op de huid. Je voelt het leven door je heen stromen, waarvan de ademhaling getuigt.

In ons dagelijks taalgebruik vind je de lucht terug in allerlei uitdrukkingen:
‘gebakken lucht’. ‘Haagsche bluf’, ‘een gat in de lucht springen’, ‘daar zit een luchtje aan’, ‘die waait met alle winden mee’, je kunt doen ‘alsof iemand lucht is’, ‘een luchtje scheppen’, ‘luchtkastelen bouwen’, ‘van de wind leven’, ‘er waait een frisse wind’, ‘iemand de wind uit de zeilen nemen’, ‘uit de lucht komen vallen’.
‘the sky is the limit’.  De onbegrensde kwaliteit van lucht.

Op subtiel niveau gaat voelen over in aanvoelen. Kenmerken van luchtigheid, bewegelijkheid, tederheid en lichtheid. Een ervaring van verbondenheid.
Ook ‘de rillingen lopen over mijn rug’ of ‘ik krijg het er koud van’.
Voelen doe je in het nu.

Hoe is jouw verbinding met lucht?

 • kan je iets ‘luchtig’ bekijken of ben je ‘zwaar op de hand’?
 • ken je jouw levensrichting, jouw missie?
 • Kun je je vleugels uitslaan?
 • kun je je aandacht makkelijk in het hier en nu brengen?
 • hoe is jouw zielsverbinding met de schepping?
 • Kun je iets nieuws geboren laten worden door iets te laten sterven?

De oude culturen

Oorspronkelijk werd lucht sterk geassocieerd met het goddelijke.
Winden waren goddelijke boodschappers.
Het Griekse woord ‘psyche’ betekende zowel ziel, menselijke geest, als adem, windvlaag. Maar ook vlinder. De Griekse mythe over Psyche gaat over onsterfelijkheid. Zij wordt dikwijls afgebeeld met vlindervleugels.
Het Latijnse woord ‘spiritus’ verbindt de geest ook met de adem. Evenals het Hebreeuwse ‘ruach’.
“Gods adem zweefde over de wateren” en “God blies met zijn adem leven in Adam”
In die zin verbond dit ons in onzichtbare zin met het dieren, planten en mineralenrijk.

Hedendaags duidt lucht, wind en adem de fysieke materiële wereld, terwijl psyche, geest en ziel het domein zijn geworden van de niet-manifeste dimensie.
Door deze splitsing is bij velen het besef verdwenen van de eenheid van alles en van de onzichtbare innerlijke dimensie in alles wat ons omringt.

In het Hemelvaart weekend in Mei is er een 4daagse Mandala workshop in een magische omgeving over de elementen..
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Klik dan op deze link voor meer informatie.
De 4 elementen in de mandala midden in het Sauerland

De link naar deel 1. Aarde  
De link naar deel 2, Water
De link naar deel 4, Vuur

Lente, Art-Deco en glas in lood effect in de mandala

Verslag workshop 18 maart mandala, lente, art-deco en glas in lood.

Jeetje, heb je dat ook wel eens, dat je een prachtig idee hebt en daar materiaal bij gaat zoeken en dat het niet te vinden is?
Over de lente genoeg te vinden.
Over Art-Deco ook, alhoewel ik behoorlijk in verwarring kwam want Art Nouveau en Art-Deco werden volgens mij door elkaar gebruikt.
En over glas in lood genoeg, alleen niet zozeer in een mandala.

Maar die combi……

Uiteindelijk kwam ik tot een lesbrief van voorbeelden waarmee de combi gemaakt kon worden.

De avond voor de workshop zat ik nog een voorbeeld uit te werken ter inspiratie voor de deelneemsters.

Na een kort naar binnen keren en een kleur koester oefening, waarbij we zachte lentekleuren gebruikten, kwam eerst nog een fijne lente ademhalings visualisatie.
Het van binnen voelen van de belofte en de ruimte waarin iets nieuws geboren mag worden, waar de ademhaling ons bij hielp.

Toen kon ieder kiezen welke van de voorbeelden een inspiratie wilde zijn.

En kijk wat er van de mijne geworden is. Schitterend toch?

Vanuit het rechte en schuine kruis werd de mandala opgezet.
Het was een uitdaging om van het voorbeeld de juiste verhoudingen terug te zien in de grotere tekening.
En de hersenen snapten heel goed hoe het glas in lood te creëren door naast alle lijnen aan weerszijden blokken te tekenen. Heel simpel. Je mag de lijnen van de oorspronkelijke tekening niet raken.
Maar als je eenmaal bezig bent willen je handen de lijn laten aansluiten. Dus opperste concentratie.

En dan komt de magic.

Ieder gaat zo op in het ontwerpen en kleuren, dat de tijd stil staat.
Ieder is volkomen in het hier en nu en geniet van het ontstaan van de mandala.
Er komt een bevrijdend gevoel, er is ontspanning, inzichten worden gedeeld.

Hieronder een sfeerbeeld van de middag.

Enkele opmerkingen van de cursisten:

“Na de visualisatie ontstaan innerlijk beelden die ik in een mandala kan verwerken”.
“Bij de mooie muziek ontstaat een mandala. Elke keer weer  een rustgevende ervaring en ik ga met een dankbaar gevoel terug naar mijn eigen huis, een mandala rijker,”
“Ik waardeer je goede voorbereiding”
“Het was weer fijn vandaag”
“ik heb weer genoten”

Kom je ook een keertje tekenen?

Het maakt je even helemaal los van de waan van de dag
Je ontspant en komt tot rust
Het geeft je zelfvertrouwen 
Het helpt je focussen
En zo kan ik nog even doorgaan.
Kijk eens op de agenda: Komende workshops

Licht en Liefde

 

De 4 Natuur Elementen in de Mandala, Deel 2: Water

Water, de tweede van de 4 elementen

De natuur elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn zo vanzelfsprekend in onszelf en om ons heen aanwezig, dat we er ons nauwelijks bewust van zijn..

Door het tekenen van de elementen in de mandala neem je de tijd om eens wat beter stil te staan bij de ervaring , de werking en de betekenis van deze natuurlijke bronnen in jezelf en om je heen.

In een serie van 4 verslagen wil ik telkens 1 element aan bod laten komen.

Water, drager van het leven.

Ons lichaam bestaat voor zo’n 70% uit water.
Voornamelijk herkenbaar in ons bloed urine en zaadcellen. Water maakt verwekking mogelijk.
Om te overleven is water belangrijker dan brood.

Water kan verschillende vormen aannemen. Van damp tot ijs. Met regen, mist, sneeuw, hagel en dauw er tussen in. En is afhankelijk van het element aarde in haar verschijning.
De zachte beweging maakt dat zelfs een steen door de stroming ronde kanten krijgt.

Omlaag vloeiend, steeds zoekend naar de laagste plaats, is de stromende beweging naar beneden gericht en heeft water daardoor een samentrekkende kracht.

Water heeft een tweeduidige symboliek: leven gevend en leven nemend.
We kennen de reinigings rituelen, waarbij zonden worden weggewassen, het oude leven uitgewist wordt en de hergeboorte plaats kan vinden. Denk aan de Ganges, Lourdes, rituele wassingen bij de Islam, doop en wijwater.
En we kennen de verhalen van de zeelieden.

Mandala tekenen met als thema water kan o.a. op deze vlakken werken

 • opheffen van blokkades door ze te laten smelten
 • dichterbij je gevoelens komen
 • mee kunnen stromen met wat is
 • dansen met de golfbeweging
 • weer een opening vinden
 • meer liefde voor jezelf ervaren

Kenmerken die bij water horen

De sikkel, het halve maan symbool wordt met water geassocieerd
De maan en de getijden zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.
Van de dieren is de vis het symbool.
Het smaakzintuig hoort bij water, want dit element wekt het speeksel op (het water loopt me in de mond), waardoor we kunnen proeven.

Andere spreekwoorden::
‘een kabbelend leven’, ‘op de stroom meegaan’, ‘stille waters hebben diepe gronden’, ‘water bij de wijn doen’, ‘als een vis in het water’, ‘het is in het water gevallen’, ‘als 2 druppels water lijken op iemand’, ‘water naar de zee dragen’, ‘hij keek of hij water zag branden’ en ‘ik voelde het aan mijn water’.

Bij watermensen zien we dikwijls iemand vrij bewegen en zich makkelijk aanpassen aan nieuwe situaties.
Water raakt in beweging door de wind maar blijft stil onder het wateroppervlak. Water is verbonden met onze emoties en brengt ons bij onze innerlijke stilte.
Een stil wateroppervlak spiegelt en verwijst naar ons vermogen om zelf een spiegel te kunnen zijn als we verstillen.
Huilen, het laten stromen van water (tranen) lucht op.

Soms zijn we geblokkeerd en hebben we warmte nodig om weer te ‘smelten’
We kunnen ook overspoeld zijn of te meegaand.
Soms moet water verdampen en vraagt overgave.

Hoe is jouw verbinding met water?

 • voel je je soms overspoeld?
 • of geblokkeerd?
 • wil je de stilte in jezelf vinden?
 • zit je in een rollercoaster?
 • zitten er tranen dwars?

Maak contact met het stromende in jezelf en door er uitdrukking aan te geven in de mandala krijg je inzicht in de bewegingen en vind je de rust in jezelf.

De oude beschavingen

In de oude beschavingen waren rivieren de symbolen van vruchtbaarheid.
In elke cultuur is er een mythe van de zondvloed, reiniging en verwijdering.
De eerste grote culturen ontstonden aan de grote stromen.
Zuiver water wordt dikwijls als heilig en geneeskrachtig gezien, een geschenk van Moeder Aarde (bronwater)
Het gebruik om munten in bronnen en fonteinen te werpen, komt voort uit het brengen van offers aan de watergoden.
In de oude geschriften wordt water dikwijls gebruikt in de betekenis van waarheid.
Het wordt dan Levend Water genoemd.

Ons waterverbruik

In Nederland wordt gemiddeld 140 liter per persoon per dag gebruikt.
(in Californië 500 liter, waardoor rivieren in Mexico droog liggen)

2,5% van al ons water is zoet water. Daarvan is 2,5% direct beschikbaar.
In de afgelopen eeuw met een drievoudige vermeerdering van de wereldbevolking en een watergebruik wat verzesvoudigd is, neemt de waterschaarste schrikbarend toe.

Water is in ons lichaam en in het lichaam van moeder aarde onvervangbaar.

Water is drager van leven en als zodanig de kostbaarste stof die wij op aarde kennen.

In het Hemelvaart weekend in Mei is er een 4daagse Mandala workshop in een magische omgeving over de elementen..
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Klik dan op deze link voor meer informatie.
De 4 elementen in de mandala midden in het Sauerland

De link naar deel 1. Aarde
De link naar deel 3. Lucht

regenboog zee

Boekenweek, 11 redenen om een boek te lezen.

Boek

Boekenweek  –  Aandacht voor het boek

In deze tijd van internet is het rustig zitten met een boek voor velen een zeldzaamheid geworden.
Ik merk zelf hoeveel minder tijd en rust ik vind om een boek te lezen.
Maar wist je dat, al lees je maar een paar bladzijden per dag, dit je op wel 11 verschillende niveaus ten goede komt?
Daar gaatie.

1…… Lezen vermindert stress

Als je alleen al zes minuten per dag leest kan dat je helpen om je stres met meer dan twee derde te verminderen.  Onderzoekers van de Universiteit van Sussex in 2009 concludeerden dit na een uitgebreid onderzoek. Het werkt zelfs beter dan naar rustgevende muziek te luisteren of een rondje te gaan lopen. “Het maakt niet uit welk boek je leest. Door helemaal op te gaan in wat je leest, kan je ontsnappen aan de zorgen en de stress van elke dag.” aldusDr. David Lewis.
Daardoor vermindert de spanning in je spieren en je hartslag wordt lager.

Ben je dus ontzettend druk op dit moment?
Het beste is een boek te pakken en de afstandsbediening te verstoppen.

2…….Concentratievermogen

Je concentratievermogen wordt getraind door het lezen van een tekst en daar dan over na te denken, wat weer helpt om ook je andere taken meer geconcentreerd uit te voeren, aldus onderzoekers van Stanford.  “Je aandacht houden bij een literaire tekst vereist de coördinatie van meerdere complexe cognitieve functies”.

Als je een boek leest, dwing je jezelf weer even te focussen en te concentreren.
Dan is al je aandacht gericht op het verhaal en, als het goed is, op niets anders.

Door al het internet, social media, apps, mobiel kunnen we ons steeds minder goed concentreren en focussen. We zijn continu aan het multi-tasken. 

3…….Verbeterde sociale vaardigheden

Door te lezen je sociale vaardigheden verbeteren?  In het wetenschappelijke tijdschrift Science, is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat je na het lezen van één hoofdstuk al empathischer zou zijn en beter in staat zijn om de emoties van andere mensen in te schatten.  Je krijgt meer begrip voor de gedachten, verlangens en overtuigingen van anderen, zelfs als die niet overeenkomen met je eigen ideeën.

4….. Lezen traint je geheugen

Lezen kan je helpen je geheugen te trainen, en daardoor waarschijnlijk ook een middel om, op hogere leeftijd, de kans op dementie te verkleinen. Net als sporten helpt om het lichaam in goede vorm te houden, helpt intellectuele oefening om de hersenen in goede vorm te houden. Bij mensen die hun hele leven veel lezen blijft de hersencapaciteit langer goed, je traint onbewust je hersenen.
Hoe ouder je bent, hoe trager je brein gaat werken. Hierdoor worden cognitieve taken zoals het herinneren van een naam of huisnummer moeilijker. Veel lezen blijkt het verouderingsproces van het brein te vertragen.en net als puzzels en bordspelen zoals schaken, zorgt lezen ervoor dat je hersenen cognitief gestimuleerd worden. 

5…… Het vergroot je kennis en woordenschat

Door te lezen kom je veel woorden tegen. De meeste woorden ken je natuurlijk al, maar er zullen altijd een paar niet begrijpbare woorden tussen zitten. Je leert zelfs soms onbewust de betekenis van bepaalde woorden, omdat je ze in een zekere context leest. Je zelfvertrouwen, op je werk en in relaties krijgt een boost door het beter kunnen formuleren en een grotere woordenschat. Onbewust leer je de juiste spelling en weet je veel van verschillende onderwerpen af. Door in een andere taal te lezen, zul je merken dat je de taal veel sneller onder knie hebt dan bij een cursus. Je zal merken dat als je weer eens een Frans boek leest dat de kennis van je schooljaren weer makkelijker naar boven komt.

6……. Je wordt er toleranter van

Lezen van fictie maakt je toleranter en je staat sneller open voor andere ideeën,  Door je in te leven in personages, ook met personages waar je het niet nou even niet mee eens bent, open je je brein voor nieuwe ideeën en zienswijzen.
Met name literaire klassiekers en poëzie kunnen je helpen om beter over je eigen situatie na te denken en wat je zelf meemaakt in een ander daglicht te zetten.
“De kracht van literatuur is dat het gedachtegangen kan wijzigen en nieuwe gedachten en verbindingen in het brein kan creëren.”

7….. Het maakt je creatiever

Door een boek te lezen ben je even in een totaal andere wereld. Hierdoor doe je veel nieuwe ideeën op. Dit is helemaal handig als je van schrijven houdt en naar nieuwe onderwerpen zoekt. Met een boek heb je zo nieuwe ideeën gevonden.
En voor bloggers en schrijvers…… Door veel te lezen, leer je zelf beter schrijven.
Je woordenschat wordt niet alleen uitgebreid, je leert ook manieren en technieken van een ander te observeren. Dat hoeft niet eens bewust te gaan.

8…….. Het zorgt voor een goede nachtrust

Het is belangrijk dat je een paar uur voor het slapen niet te veel bezig bent met  televisie, telefoon en computer. Je lichaam denkt dan namelijk dat je nog steeds wakker moet zijn door het blauwe licht van deze schermen en daarom duurt het langer voordat je in slaap valt. Wat je veel beter kunt doen is voor het slapen gaan nog even lezen. Door te lezen voordat je gaat slapen word je al een beetje moe en val je sneller in slaap.

9….. Het is goed voor je carrière

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die tijdens hun jeugd veel boeken lezen, de grootste kans hebben op een goede carrière. Het leidt tot de ontwikkeling van een meer empathisch vermogen en daardoor word je socialer. Een leidinggevende functie zit er dus dik in.

10…… Je leeft langer

Mensen die regelmatig een boek lezen, hebben ook nog eens een langere levensverwachting volgens een onderzoek van de Yale University School of Public Health.
Als je meer dan 3,5 uur per week leest, heb je een 23% lagere kans om te sterven in de komende 12 jaren. Dat is dus een halfuurtje lezen per dag.
Wist je dat het lezen van een boek je echt rust en vrede kan brengen?  Het is wetenschappelijk aangetoond dat het lezen van spirituele teksten in boeken de bloeddruk kan verlagen en je kan kalmeren. Zelfhulpboeken kunnen mensen alleen daarom al echt helpen.

11. Gratis entertainment

Vooral als je naar de bibliotheek gaat of gewoon een boek leent van je vriendin, is lezen dus ook goed voor je portemonnee.  Je kunt even op reis in een avonturenroman of een mooie romance uit het verleden.  Als je Engels leest, dan vind je hier gratis e-books en hier is  een overzicht voor gratis Nederlandse e-books.
Maar doe dat na de boekenweek. 😉

Allemaal goede redenen om lekker een avond met een boek op de bank te kruipen.

Heb ik je kunnen inspireren?

Klik dan op de banner en ga snel naar Bol.com om een boek te bestellen.
Tot en met 18 maart met het boekenweekgeschenk

Boekenweek 2018
 

Mijn inspiratie haalde ik uit onderstaande artikelen
Must reads
Read a book
Artikel Libelle
Karenz

De 4 Natuur Elementen in de Mandala, Deel 1: Aarde

Aarde, de eerste van de 4 elementen. 

De natuur elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn zo vanzelfsprekend in onszelf en om ons heen aanwezig, dat we er ons nauwelijks bewust van zijn..

Door het tekenen van de elementen in de mandala neem je de tijd om eens wat beter stil te staan bij de ervaring , de werking en de betekenis van deze natuurlijke bronnen in jezelf en om je heen.

In een serie van 4 verslagen wil ik telkens 1 element aan bod laten komen. 

De vaste vorm, de aarde

De vaste vorm, komt in ons lichaam tot uitdrukking in botten, tanden, nagels, pezen, spieren, huid.
Buiten het lichaam omvat aarde al het materiële wat ons omringt en de aarde waarop we leven.
Het is ‘t meest concrete element dat duidelijke begrenzingen kent.

Het aarde element meer symbolisch bekeken, brengt je naar de bodem of de basis in jezelf.
Het wel of niet ervaren van stabiliteit, gronding, basis.
De vraag wat er voor nodig is om die basis te ervaren en te verstevigen.

Een mooie metafoor voor onze eigen zoektocht naar zelfinzicht bij dit element, is de archeologie. Het doorzoeken van de diepere lagen in jezelf, die onverwachte schatten kan opleveren. Het op zoek gaan naar de edelstenen in jezelf die in de eigen aardlagen verstopt zitten en wachten om ontdekt en gepolijst te worden.

Mandala tekenen kan  hier o.a. op deze vlakken werken;

 • intuïtief
 • verbinding maken met de aardse kant in jezelf
 • niet wetend wat je zoekt (de schat)
 • open staan voor het vinden
 • verrast worden door juweeltjes op papier.

Kenmerken die bij aarde horen

Het vierkant; stabiliteit en houvast, wordt met de aarde geassocieerd.
Van de dieren staat de olifant symbool voor de aarde.
Het reukzintuig hoort bij het element aarde.
Geur komt voort uit de aarde en zonder die aanwezigheid zouden we niet kunnen ruiken.
Op subtiel niveau wordt ruiken tot bespeuren.
Als iemand succesvol in materiële zaken is, zeggen we dikwijls, “Die heeft er een neus voor”.

De aards gerichte mens houdt van stabiliteit en is vanuit een comfortabele veilige positie minder geneigd tot verandering.
Is het nodig dat er iets verandert of dat er een blokkade doorbroken moet worden, dan kan het element water helpen de boel weer in beweging te krijgen.

Geaard  zijn

Geaard zijn is een vorm van verbinding maken met de hele concrete dingen waar je mee bezig bent.
Mindfulness is daarop gebaseerd. Lopen, voelen, proeven, aanraken, ruiken, horen.

 • Voel je je zweverig en gehaast?
 • Ben je onzeker of nerveus?
 • Te ver doorgeschoten in het vuur van je ambitie?
 • Voel je geen contact met de ander?
 • Dreig je de realiteit kwijt te raken?

Heb dan aandacht voor de dingen, eenvoudig en direct.

Sterrenstof

De bouwstoffen van ons lichaam maken deel uit van planten, dieren, aarde en rotsen zelfs.
Als fysieke wezens zíjn we de aarde.

En de aarde is sterrenstof. Want ooit is die ontstaan uit een samenklontering van gas, stof, gruis, rotsen.
Allemaal restanten van een eerder geëxplodeerde ster.

Uit diezelfde elementen is ook ons voedsel opgebouwd.

Vanuit dit perspectief zijn we oeroud, zo oud als de kosmos.

De aarde als Godin

Venus of WillendorfVeel oude volken en culturen zagen de aarde als een godin, die leven voortbracht.
Vruchtbaarheid was essentieel en de aarde baarde vruchten in de vorm van voedsel, net als vrouwen hun baby’s baarden. Wel bekend zijn de vruchtbaarheidsbeeldjes.
Alleen Egypte kent een mannelijke aardgod: Geb.
En ‘de Green Man’ was in de Keltische traditie een symbool voor wedergeboorte en zich vernieuwen.

De indianen zeggen dit:

Wanneer wij Indianen zeggen dat we allemaal met alles zijn verbonden, dan bedoelen we dat alle rassen dezelfde Moeder hebben, Moeder Aarde, en dat we allemaal broeders en zusters zijn…
Als alles op aarde van Moeder Aarde komt, door haar verbonden is en door haar wordt gedragen, dan bestaat er geen grond voor vooroordelen.
Ed McGaa, Eagleman, Mother Earth Spirituality.

In het Hemelvaart weekend in Mei is er een 4daagse Mandala workshop in een magische omgeving over de elementen.
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Klik dan op deze link voor meer informatie.
De 4 elementen in de mandala midden in het Sauerland

De link naar deel 2, Water
De link naar deel 3, Lucht

 

7 Inspiratiebronnen die mij Gezond, Jong en Vitaal houden, deel 2

Deel 2, H0’oponopono, Ikigai, John Asseraf en volwaardige voeding.

4. Ho’oponopono

Ho’ oponoponoIn mijn artikel ‘Ho’oponopono, een Hawaiiaanse Helings Methode’ vertel ik er al uitgebreid over.
Verantwoording nemen voor de situatie waarin ik me bevind, zonder met mijn vinger naar buiten te wijzen brengt soms ook met zich mee, dat ik me schuldig voel.
Op zich zijn het 2 heel verschillende energieën, maar onze Calvinistische maatschappij is doortrokken van schuld en boete en collectief zit het in ons systeem.
Ergens verantwoording voor nemen zet je in je kracht en zet je aan tot actie.
Je schuldig voelen maakt je immobiel. Ho’oponopono bevrijdt me van die immobiliteit.

Door de 4 simpele zinnetjes.

Het spijt me
Vergeef me
Dank je wel
Ik hou van je

5. Ikigai

ikigaiVolgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan.
Het is één van de geheimen van een lang, te­vreden en gezond leven.
Wat is jouw reden om op te staan.

 

Om dit op hoge leeftijd nog te ervaren zijn er 10 ikigai- voorschriften;

 1. Blijf altijd actief
 2. Doe het rustig aan
 3. Eet gezond en eet je niet helemaal vol
 4. Omring je met goede vrienden
 5. Blijf aan je conditie werken. Beweeg
 6. Lach, versta de kunst van het relativeren
 7. wees zoveel mogelijk in de natuur
 8. Dankbaarheid voor de gift van het leven
 9. Leef in het hier en nu. 
 10. Volg je ikigai, volg je passie, jouw unieke talent, dat zin geeft aan je bestaan.

Ik ga hier vast nog meer over schrijven omdat het alles omvat waar ik voor sta en deze regels zelf zoveel mogelijk toepas.

Dit boek geeft een heel goed beeld en is erg inspirerend.

6. NeuroGym

Sinds oktober doe ik een programma bij John Asseraf.
Dat heeft in mijn psyche al heel wat in gang gebracht.
Zijn methodes, samen met een andere neurowetenschappers, Mark  zijn gebaseerd op het re programmeren van je hersenen.
De ingesleten paadjes in je hersenen veranderen in andere verbindingen, vraagt om steeds maar herhalen en herhalen en herhalen, voordat de nieuwe paden zeg maar default gaan werken.
Je kunt verschillende modules volgen om  je leven effectief een boost te geven .
Denk maar eens aan toen je auto leerde rijden. Dat heeft heel wat oefening nodig gehad om tot het punt te komen dat je handelingen automatisch werden.
Bij deze training heb ik voor het eerst het gevoel, dat ik niet alleen zit te ploeteren.
Alleen al het herschrijven van mijn geldverhaal, wat ik ook al bij Maartje Koper deed, heeft veel meer effect met de training van John erbij. 

Zijn regelmatig terugkerende Brain aThon’s maken jou misschien ook enthousiast.

brain a thon

Volwaardige voeding en beweging

Fysiek goed voor mezelf zorgen en regelmatig bewegen.
Ik heb heel wat diëten onderzocht.
Onder andere de macrobiotiek, het Ayurvedische voedingspatroon, Paleo en Raw Food

Uiteindelijk kan natuurlijk voedsel dat onbewerkt is en, niet boven de 40 graden is verhit je lichaamscellen het beste van  voedsel en lichtkracht voorzien.
De petroleum oliën die bijvoorbeeld in bewerkt voedsel zitten tasten je hersen cellen aan. Die hebben volwaardige vetten nodig,  Te vinden in roomboter, kokosolie, olijfolie van de eerste persing en vette vis. Om zo maar even wat te noemen.

Mijn inspiratiebronnen in deze zijn o.a.:

Unlimited Health
Een yogaschool en Raw Food winkel die het meest veelzijdige aanbod heeft wat betreft Raw Food en Superfoods
Juglen Zwaan 
Hij komt altijd met gedegen studies en levert veel know how.
David Wolve
Hij heeft inspirerende video’s.

Beweging

Voor mij is dt veel wandelen, Yoga en Pilatus.
Ook spring ik zo’n beetje iedere dag op mijn mini trampoline, een heerlijke manier om alls los te maken.

Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb en misschien wat ideeën heb gegeven.

Klik hier voor mijn blog deel 1.

Wat zijn jouw inspiratiebronnen? En hoe ben jij bezig vitaal ouder te worden?
Ik ben er erg nieuwsgierig naar.
Ik zou het leuk vinden als je hieronder een reactie achterlaat.